Om oss

Visjonen om å spre Ashtanga yoga og skape et miljø i hele Nord-Norge.

Det er motivasjonen om å dele Ashtanga Yoga med andre på grunn av det terapautiske aspektet som driver Sylvia Stiglic, gründeren bak den første Ashtanga Yoga Shalaen nord for Sinsenkrysset som holder åpent for daglig Mysore praksis.

Hun har grundig kompetanse på denne typen yoga, noe hun anser som essensielt for å videreføre. Teachertraining-opplæring fikk hun privat hos Laura Dunn og Yoko Fujiwara på Hawai’i etter at hun hadde praktisert hos dem fast over en lengre periode.

Sylvias andre mentorer, Manju Jois sønn av Pattabi Jois – har vokst opp med Ashtanga Yoga og har mer enn 50 års erfaring, og Guy Donahaye – har mer enn 25 års erfaring innen Ashtanga Yoga og er en av de få som ble sertifiert av Patthabi Jois.

I yoga er det mange forskjellige tradisjoner, og Ashtanga yoga er en av dem. 8yogashala underviser Ashtanga yoga på den tradisjonelle Mysore måten som går ut på at deltakerne blir korrigert og justert i tillegg til å få veiledning til å praktisere Ashtanga yoga riktig.

Vi opptatt av at yoga gir en viktig helsegevinst for utøverne. Yoga reduserer fysiske plager og smerter, og er anerkjent som en av de beste treningsformene for sunn rygg og nakke. I tillegg er yoga positivt blant annet i forhold til vanskelige følelser og det å bryte dårlige tankemønstre.

Siden vi startet i 2012 har det blitt et yoga tilbud på fast basis tilgjengelig for folk både i Tromsø og Vadsø. Vi holder også kurs blant annet i Kirkenes, Alta, Sortland og Svalbard fast.

8yogashala i Tromsø har flere instruktører med god kompetanse. Ingvild Jensen Haldorsen innen Ashtanga yoga, Kjersti Innjord Thomassen med Vinyasa flow, og Lili Leisk med Vinyasa flow og Hot yoga.
Det jobbes stadig med og utvide – og fremover kommer flere andre yoga-former til å fylle Shalaen.

Instruktører
Kasyapasana, ashtanga yoga

Sylvia Stiglic

Instruktør

+47 92 01 77 60

Sylvia er gründeren av 8yogashala. Hun er fra Vadsø, men har bodd store deler av livet i Oslo hvor hun startet med Astanga i 2005.

I 7 år frem til 2013 bodde hun på Hawai’i hvor hun på fritiden drev hun med (surf og) yoga. Etter at hun startet daglig ashtanga praksis i 2010 ble hun så sterkt inspirert at hun ville dele det med andre. Hun startet

  • daglig privat instruktøropplæring [e-RYT 200] med Laura Dunn og Yoko Fujiwara, 03-06 20011.
  • tok første serie justeringstrening med Guy Donahaye, 01 2012.
  • 1 ukes yoga terapi kurs med Dr.Ganesh Mohan, module 2 – Cervikal og thoracic ryggrad og funksjonell anatomi for pust og bandhas, 04 2012.
  • tok første serie justeringstrening med Manju Jois, 11 2012.
  • tok første serie og deler av andre serie justeringstrening med Guy Donahaye, 08 2013.

På Hawai’i praktiserer hun (på Purple Yoga) med Cathy Louise Broda, Glen Butcher og Yoko – hennes mentorer som alltid tar henne til nye aspekter av praksisen.

Fra 2012 videre utviklet og fordypet hun sine studier og justeringsopplæring hos Guy Donahaye, en av Gurujii’s studenter, og Manju Jois, sønn av Gurujii Pattabi Jois. Hun drar jevnlig til Guy i NYC for tett oppfølgning både av sin utvikling som instruktør og egen Mysore praksis.

På kurs med Manju Jois fikk hun fordypet seg i det terapeutiske aspektet av Astanga Yoga og jobbet med terapi i justeringer. Hennes interesse for lindring av smerte har ført til at hun vært på et lengre kurs om fordypning i pustens anatomi og anatomi og skader/plager i øvre del av kroppen; rygg, nakke og armer med Dr. Ganesh Mohan.

Siden 2011 har det terapeutiske fokus vært en drivkraft. I de 5 siste årene har hun holdt kurs og uker med Mysore praksis i Astanga Yoga rundt i Nord-Norge – fra Levanger i sør til Berlevåg i nord.

Sylvia jobber aktivt med å bygge opp et miljø og diverse tilbud for interesserte i hver krik og krok. Dette har blant annet resultert i åpning av shala i Vadsø august 2013 og i Tromsø juni 2014.

Hun arrangerer årlig workshops/retreats med anerkjente Astanga yoga instruktører som har 20+ års erfaring fordi hun syns det er viktig med inspirasjon og påfyll fra de med et langt liv med daglig yoga praksis.

“I kraft av Astanga Yoga lever jeg det livet jeg gjør i dag. I tillegg til at jeg er godt i gang med å spre det gode budskap her i Nord så møter jeg ufattelig mange interessante mennesker på veien. I love it – it makes me humble”.